Eesti–Norra koostööprogramm Green ICT


Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ eesmärgiks on toetada Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut.

Toetuse andmise eesmärgiks on Eesti ja Norra innovatsioonialase ärikoostöö suurendamine ning ettevõtete lisandväärtuse kasv ressursisäästu edendavate projektide abil.

Programm on suunatud kolme valdkonna arendamisse: tööstus ja rohetehnoloogiad, IKT ja tervisetehnoloogiad. 

Projekti info EAS-i kodulehel: www.eas.ee/teenus/norratoetus

 

Projekti eesmärk


Projekti nimetus: Standwood OÜ tootmise laiendamine ja automatiseerimine. Planeeritava projekti sisuks on ettevõtte tootmise laiendamine läbi uute toodetega turule tulemise. Projekti tulemusena luuakse kaks uut tootegruppi: sõrmjätkatud termotöödeldud (ja ka mitte termotöödeldud) saunamaterjal ning termotöödeldud terrassi- ja fassaadilauad.

Kuna koos uute tootegruppide turule toomisega kasvab olulisel määral ka tootmismaht ja vajadus termotöötluse järele, soetatakse projekti elluviimisel täiendavalt kaks termotöötlusahju.

Projekti kogumaksumus: 775 370 EUR
Projekti kestvus: 01.06.2021-30.04.2024

Kontaktisik: Peep Markvardt, peep.markvardt@standwood.com

 

Projekti avamisüritus


Detsembris, 21.12.2021 toimus Teams keskkonnas Standwoodi ICT-projekti avamisüritus-infopäev. Infopäevale olid kutsutud teemast huvitatud Saue vallas elavad ja töötavad inimesed, Standwoodi töötajad, kliendid, koostööpartnerid ja EAS-i esindajad.

Avaüritusel tutvustati ettevõtet, projekti eesmärki, ajakava ja oodatavaid tulemusi ning selgitati Norra finantsmehhanismide ja EASi rolli projekti elluviimise juures.

Infopäeval räägiti lähemalt ka termotöödeldud puidust, selle eelistest ja erinevatest töötlusseadmetest. Samuti jagati infot lisanduvate uute töökohtade kohta. 

 

Uued termotöötlusseadmed


2021. aasta alguses võttis Standwood esimesena Eestis kasutusele innovatiivse, kõrg-tehnoloogilise patenteeritud vaakum-tehnoloogial põhineva termotöötluskambri, mille aastane töötlusvõimsus on 3000 m3.

Green ICT programmi raames hangitud uued termotöötluskambrid saabusid Itaaliast WDE Maspelli tehasest 2022. a jaanuaris ja lisavad olemasolevale mahule aastas 6000 m3 termotöötlusvõimsust juurde.

Esimene kamber ja uued kambrid ühendatakse ühtseks küttesüsteemiks, mis võimaldab oluliselt kokku hoida ühe kuupmeetri puidu termotöötlemiseks vajaminevat energiakulu.

+372 635 5600 / info@standwood.com
PDF Kataloog »